Yaşam Süresi Yönetimi Nedir?

nsanların sağlığını rahatsız eden zorluklardan biri de kronik hastalıkların etkisidir. Kronik hastalıkların ortaya çıkması nedeniyle insanların yaşam beklentisi söz konusu olmaya devam etti. Çeşitli ülkelerdeki halk sağlığı merkezleri, bu zorluğun üstesinden gelmek için acil müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda endişelerini dile getirdiler. Kendi kendine yönetim, sağlıklı bir yaşamın ve sağlıklı yaşlanmanın anahtarıdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) […]

nsanların sağlığını rahatsız eden zorluklardan biri de kronik hastalıkların etkisidir. Kronik hastalıkların ortaya çıkması nedeniyle insanların yaşam beklentisi söz konusu olmaya devam etti. Çeşitli ülkelerdeki halk sağlığı merkezleri, bu zorluğun üstesinden gelmek için acil müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda endişelerini dile getirdiler. Kendi kendine yönetim, sağlıklı bir yaşamın ve sağlıklı yaşlanmanın anahtarıdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, yaşam süresi yönetimi kalıtsal hastalıkların önleyici tedbirlerinde önemli bir rol oynayabilir, ölüm oranlarını azaltabilir ve genel olarak insanlar için motive edici faktörler olarak hareket edebilir.
Yaşam süresi, Cambridge sözlüğüne göre bir bireyin varoluş süresi veya bir kişi veya hayvanın yaşadığı süredir ve bu iyileştirilebilir. Kalori azaltma, iyi beslenme, düzenli egzersiz, kilo verme ve sağlıklı ilişki gibi yaşam süresi yönetimini iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış çeşitli önlemler vardır. Sonuç olarak, sağlık hizmeti verenler, doktorlar ve hemşireler, tedavinin bir hastayı iyileştirebilecek tek tıbbi süreç olmadığını öğrenebilmelidir. Yaşam süresi yönetimi, bir hastanın sağlığını ve mümkünse tam bir restorasyonu iyileştirmeyi amaçlayan çok yönlü bir süreçtir.Yaşam Süresi Yönetimi Nedir?
Ömür, bir organizmanın veya maddi bir nesnenin, özellikle bir ortamda veya belirli koşullar altında ortalama yaşam süresidir. İnsan yaşamı söz konusu olduğunda, bir insanın bu dünyada yaşayabileceği süre ve mümkün olan yıl sayısının iyi bilindiğini belirtmek gerekir. Örneğin insanlık tarihinde tüm vücut organlarının düzgün çalıştığı 120 yaşın üzerinde yaşayan insanlar kayıt altına alınmıştır. Hayatın bir noktasında kişi sağlıklı olmayı düşünebilir ve sağlığını önemseyen insanlar için insanlığın varlığı, önleyebildikleri en önlenebilir hastalıklar için mevcut önleyici tedbirlerin bilgi ve becerilerine dayanır. Normal yaşam bir koşul tarafından tehlikeye atıldığında, yaşam süresi yönetimi (LSM), yaşamaya devam etmek için kişinin hayatını tamamlamak için devreye girer.
Yaşam süresi yönetimi (LSM) çok yenidir ve sağlığı sürdürme yeniliğidir. Özellikle yaşam aktiviteleri olan kişisel asistanlara ihtiyaç duyan ve sağlık hizmetleri endüstrisi ile uzun süre yeterli etkileşime sahip olmayan yaşlanan kişiler için bireyi daha fazla geliştirmeyi amaçlamaktadır. Birçoğu sürecin ve programların gerekliliği ve önemi ile ilgili sorular sormaktadır. İnsanlığa her zaman hak ettiği saygınlığı verdiği için tüm insanlık için en önemli programlardan biridir.
Yaşam süresi yönetimi evde veya sağlık uzmanının tavsiyesi ile yapılabilir; herkes iyimser olarak kontrol edilemeyen bir koşula maruz kalmadığı bir hayat yaşayabileceğini düşünmek ister. Ancak değiştirilemez bir gerçek vardır; insanlar olarak beden morbiditeye yatkındır. Pek çok tıp bilimcisi ve doktor, insanların her an hastalığın zararlı ve ölümcül etkilerine maruz kalabileceğinin farkındadır; bu nedenle hayatın iyi gidebileceğini bilmek önemlidir. Bununla birlikte, sağlık pratisyenleri arasında, belirli bir hastalık gelir ve yaşam süresi tehlikeye atarsa, tedavi ve diğer bakımın, yaşam süresi yönetimi adı verilen bu yenilikçi yaşam süresi yaklaşımının yeni konseptiyle ele alınabileceği açıkça görülmektedir. Bunlar hastalara kendi toplum ortamlarında uzman bakımı dışındadır.
Yaşam süresi yönetimi, ilaç reçetesinden sonra beslenme önerisi, diyet ve yaşam tarzı değişikliğinin eşlik ettiği bakım türünü kapsar. Genel olarak belirli bir tedaviden sonra önerilen seviyelere kadar yaşamın devamlılığı içindir. Yaşam süresi yönetiminin önemi, diyet, egzersiz ve spor beslenmesine dahil edilebilecek tıp dışındaki yöntemlerle insanlıkta yaşam süresinin uzatılmasını içerir. Uzun vadede, hastalara bir durumdan ölümden nasıl kaçınılacağına dair sürekli kontrol ve danışma hizmetleri yoluyla ölüm oranlarını azaltmanın bir yoludur. Bir kişi veya bir hasta yaşam boyu yönetiminden geçtiğinde, hem ilaçları hem de diğer prosedürleri içerecek ve bu, hastanın bağışıklığını artıracaktır.Yaşam Süresi Yönetimi Nedir?
Böylelikle ömür yönetimi hedefine ulaşılır, hastanın zamanından önce hastalığıyla ilgili nedenlerden dolayı kaybedilmeyeceği yer. Başka bir deyişle, erken ölüm bir mil uzaktadır. Aynı zamanda hastaları güçlü olmaya, koşullarını kabul etmeye ve buna göre yaşamayı öğrenmeye ve bazı uzun süreli ilaçların yan etkilerini azaltmaya motive eder.
Sık tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan yaşlı hastalar için, yaşam süresi yönetimi, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve uzun ömür sağlamak için etkili ve kolay bir yaklaşım olacaktır. Hastaların hayatlarına devam etmeleri için çok önemlidir ve ölümcül olduğu bilinen koşullar vardır. Bununla birlikte, bu tür hastalara ilaç uygulandığında bunların yine de ölebilecekleri varsayılmaktadır. İlaç uygulamasından sonraki yaşam süresi yönetimi sürecinin, hastanın durumu kontrol etmesine yardımcı olacağı ve aynı komplikasyonlarla beklenenden daha uzun süre aynı komplikasyonlarla yaşamasını sağlayacağı gerçeğiyle eleştirel bir görüşe sahip olan açık bir varsayımdır. Yaşam Süresi Yönetimi Nedir?
Yaşam süresi yönetimi aracılığıyla sağlık hizmetlerine kolay erişimdir. Örneğin diyabetli bir hasta için evet bir sağlık kuruluşuna gitmelerini sağlamak önemlidir, ancak ondan sonra diyet önerileri, beslenme ve zihinsel istikrarla meşgul olacaklar; bu bakımdan hasta erken ölemez ancak hastalıkla yaşayabilir.
Amerikan Psikologlar Derneği’ne (AAP) göre, insanlar uzun süre yaşamak konusunda bilinçli değiller, ancak yeryüzünde barış içinde ve mutlu bir şekilde yaşayabileceklerini biliyorlar. İnsan için mümkün olan maksimum yıllara göre nasıl yaşanacağına dair stratejilere hiç bu kadar yoğunlaşmadıkları gözlemlenebilir. İnsanların yaşamaları gereken gün sayısı üzerinde nasıl çalışacakları konusunda eğitilmeleri ve yaşam sürelerini engelleyen her eylemden kendilerinin sorumlu olması gerektiğinin bilincinde olmalarını sağlamaları çok önemlidir.
Yaşam süresi yönetimi ise, bir insanın beklenen yaşam süresine göre yaşayabilmesi için uygulanabilecek sağlık ve sosyal tekniklerdir. Yaşam süresi yönetimi, program kapsamındaki kişinin normal bir şekilde yaşamına devam edebilmesi için tıbbi ekipman ve ilaçlarla desteklendiği durumlarda sunulan tıbbi tedaviyi de içerir.
HIV ile yaşayan insanlar buna iyi bir örnek; yaşam desteği olarak sürekli antiretroviral ilaç kullanıyorlar. Tabii ki, ilaç tedavisi tek başına belirli hastalıklar için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, danışmanlık, diyet izleme ve yaşam boyu yönetimi teknikleri olarak kategorize edilen diğer fiziksel ihtiyaçlar gibi diğer yaşam tarzlarına ihtiyaç duyulacaktır. İlaçla ilgili normal ilaç ve sağlık kuruluşu bakımı dışında beslenme uzmanı ve diyetisyen gibi sağlık uzmanlarından danışmanlık ve tavsiye içeren bir tedavi bölümü vardır; hastaların sağlığına kavuşma sürecinde önemli rol oynarlar.

Kaynakça:
https://www.lifeoptimizer.org/2008/12/03/life-management-principle/#:~:text=Life%20management%20is%20something%20you,Take%20physical%20exercise%20for%20example.
https://www.getorganizedwizard.com/start-here/life-management/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bir cevap yazın