Trafik Gürültüsünü Azaltmada Akıllı Trafik Yönetimi ve Elektrikli Araçların Rolü

Halihazırda gürültü kirliliği özellikle kentsel alanlarda önemli bir sorundur, bunun yanında trafik gürültüsü şehirlerdeki en önemli gürültü kaynağıdır. İçten yanmalı motorlara sahip çok sayıda otomobil ve diğer karayolu taşıtları, karayolu trafik gürültüsünü önde gelen bir gürültü kirliliği kaynağı haline getirmektedir. Günümüzde elektrikli ve hibrit otomobiller sayısı arttıkça, bunların motorları genellikle sessiz olduğu için kentsel alanlardaki trafik gürültüsünün düşmesine yardımcı olmaktadır. Ancak, yalnızca içten yanmalı motorların yokluğu, kentsel alanlarda gürültü seviyelerini düşürmenin tek ölçüsü olamaz. Bu yazının amacı trafik gürültüsünü, ortaya çıkış nedenlerini ve trafik gürültüsünü azaltmada akıllı trafik yönetimi ve elektrikli araçların rolünü tanımlamaktır.

Gürültü Seviyelerini Azaltmanın On Yolu

Kentsel alanlarda en yaygın trafik kaynaklarında, bu tür gürültüyü azaltmak on yolu şunlardır:
• Şehir ve bölge planlama
• Yaşam alanları tasarlamak
• Yaşam alanlarının ses yalıtımı
• Akıllı trafik yönetimi
• Sessiz yol yüzeylerinin uygulanması.
• Tren fren bloklarının geliştirilmesi
• Elektrikli arabalar.
• Sürüş tarzlarını değiştirmek.
• Gürültü bariyerleri.
• Soundscape kavramının uygulanması
Trafik Gürültüsünü Azaltmada Akıllı Trafik Yönetimi ve Elektrikli Araçların RolüBu çözümlerin tek çözüm olmadığını ve hem mevcut hem de yeni yöntemlerin ilerlemesi ve geliştirilmesi için hala farklı fırsatlar ve beklentiler olduğunu vurgulamak önemlidir. İlerleyen bölümlerde, özellikle kentsel alanlarda elektrikli araçların gürültü seviyelerinin azaltılmasını nasıl etkilediğine dair daha detaylı bir açıklama yapılacaktır. Öte yandan elektrikli otomobillerde yaşanan sorunlar ele alınacaktır. Ayrıca akıllı trafik yönetim sistemi, trafik davranış değişiklikleri ve sessiz yol yüzeylerinin gürültü azaltma açısından etkisi incelenecektir.

Elektrikli Araçlar

Elektrikli araçlar, kentsel alanlarda gürültü kirliliğini azaltma açısından geleceği sunmaktadır. Elektrikli araçlar, özellikle içten yanmalı motorlu araçlara göre daha sessizdir. Düşük hızlardaki elektrikli araçlar çok düşük düzeyde gürültü üretir, yani mevcut kentsel ortamlarda bu araçlar neredeyse sessizdir ve fark edilmez. Örneğin, bir elektrikli araç ile içten yanmalı motorlu bir araç arasındaki gürültü seviyesi farkı, 10 km/h’de 6 dBA’dan daha büyük olabilir. Daha yüksek hızlarda, esas olarak lastik gürültüsünden dolayı her iki araç türü de eşit derecede gürültülü hale gelir.
Kentsel alanlarda yayalar için (özellikle hassas gruplar için: çocuklar ve görme engelliler için), yukarıda bahsedilen düşük gürültü seviyeleri nedeniyle elektrikli araçları tespit etmek çok daha zor hale gelmektedir. Bu nedenle elektrikli araçların farklı sürüş modlarında yayacağı sesli sinyal şeklinde bir çözüm bulunması gerekiyor. 2009’dan beri Japon hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ve Avrupa Komisyonu, elektrikli modda çalışırken plug-in elektrikli ve hibrit araçlar için yayılan minimum ses sinyali seviyesini belirlemek için mevzuatı inceliyor. Bu sesli sinyal seviyesi, görme engelli kişilerin, diğer yayaların ve bisikletlilerin hareket halindeki elektrikli araçları duyabilecekleri ve hangi yönden geldiklerini algılayabilecekleri şekilde olmalıdır. Çeşitli testler ve çalışmalar, 32 km/s’nin altında elektrik modunda çalışan araçların yayalar için neredeyse duyulmadığını göstermiştir.
2011 yılında Avrupa Komisyonu, Akustik Araç Uyarı Sistemleri (AVAS) için yönergeler oluşturmuştur. Kılavuzların amacı, bu tip araçlara kurulacak bir sistemin yayalara ve trafikteki diğer hassas gruplara sesli sinyal verecek bir sistem için üreticilere öneriler sunmaktı. Yönergeler, AVAS’ın bir yerde durmaktan (0 km/s) ve sürüşe başlamaktan (yaklaşık 20 km/s’ye kadar) minimum araç hız aralığında ve uygulanabilirse geriye doğru sürerken otomatik olarak sürekli bir ses üretmesini önerir.
Ayrıca kılavuzlar, bu amaç için hangi ses türlerinin uygun olmadığını önermektedir. Şubat 2013’te Avrupa Parlamentosu, yasa taslağının gelecekte AVAS’ı zorunlu kılmak için öncelikle geliştirilmesi gereken bir dizi test, norm ve önlemi birleştirmesi gerektiğine karar verdi. Onaylanan değişiklik, “AVAS tarafından üretilen sesin, yayalara ve savunmasız trafik kullanıcılarına bilgi sağlayan, çalışır durumdaki aracın sürekli sesi olması gerektiğini şart koşuyor. Ses, aracın davranışını açıkça göstermeli ve aynı kategorideki içten yanmalı motorla donatılmış bir aracın sesine benzer olmalıdır. Nisan 2014’te, Avrupa Parlamentosu tarafından AVAS’ın tüm yeni elektrikli ve hibrit araçlar için zorunlu olmasını gerektiren bir yasa (540/2014 (AB) Sayılı) onaylandı. Yeni kılavuz, Nisan 2014 teklifinin nihai onayının duyurulmasından sonra 5 yıllık bir geçiş dönemi önermektedir.Trafik Gürültüsünü Azaltmada Akıllı Trafik Yönetimi ve Elektrikli Araçların Rolü
Örneğin, 2019 yılında Zagreb’de bir vaka çalışması yapılmıştır, özel olarak tasarlanmış bir anketi doldurma görevi olan 201 katılımcıyı içeriyordu. Bu vaka çalışması, günlük trafikte elektrikli otomobiller konusunu ele almaktadır. Araştırma, günlük trafikte bir elektrikli araca arzu edilen (hem yayalar hem de sürücüler için) ve aynı zamanda algılanabilir bir uyarı sesi atamaya odaklandı. Vaka çalışması, katılımcıların çoğunun (özellikle ehliyet sahibi olanların) elektrikli araçlarının içten yanmalı motorlu bir araba gibi ses çıkarmasını tercih edeceğini gösterdi. “Sürücü olmayanlar”, elektrikli bir aracın “normal” bir arabadan farklı bir sese sahip olduğu çözümüne daha açıktı. Araştırmaya göre, elektrikli arabaları, günlük trafikte içten yanmalı motorlu arabalardan ayırt edecek bir uyarı sesi olarak elektrikli araca bir elektrik motorunun sesini ekleme çözümüne daha açıklardı. Ancak, genel yaşam kalitesiyle ilgili önemli bir soru var: “Bu iki sesten hangisi kentsel ortamlarda gürültü seviyesini daha fazla artırır?”
Son olarak, elektrikli araçların park ederken, ilerlerken ve dururken belirli bir uyarı sesi yayma sorununu yeterince ele alırken, özellikle kentsel alanlarda gürültü seviyelerinin azaltılmasında önemli bir rol oynayacağı sonucuna varılabilir. Eşsiz uyarı sesinin henüz uygulanmadığını, yani çeşitli otomobil üreticilerinin bu konuda hala “denemeler” yaptığını belirtmek önemlidir.

Akıllı Trafik Yönetimi

Akıllı trafik yönetimi, merkezi olarak kontrol edilen trafik sinyallerinin ve sensörlerin, şehirdeki yollardaki mevcut duruma uygun olarak şehirdeki trafik akışını düzenlediği bir sistemdir: Şehirdeki ana yollardaki tüm sinyalleri yükseltmek ve entegre etmek, aşağıdakiler gibi birçok avantaja sahip olacaktır:
• Günlük trafik sıkışıklığının önemli ölçüde azaltılması, trafik akışlarının eşitlenmesi ve gerçek zamanlı talebe yanıt olarak trafiğin önceliklendirilmesi
• Şehirde kirliliğin azaltılması: dur-kalk sürüşü verimsiz ve çevreyi kirletiyor
• Kavşaklara yaklaşan otobüslere öncelik verilmesi ve şehir içinde “yeşil dalga” sağlayan trafik ışıklarının faz koordinasyonu
• Özellikle otoyollarda meydana gelen trafik kazalarına çok daha verimli müdahale edilmesini sağlayan sistem, örneğin ani trafik artışı için önceden programlanabiliyor.
• Gelen trafik akışı kontrolünü etkinleştirme
Yukarıda sıralanan birçok faydaya ek olarak, sistem aynı zamanda izleme ekipmanı kurmak ve çok daha detaylı trafik ve seyahat verileri toplamak için mükemmel bir fırsat sağlayacaktır. Her trafik ışığı seti, otomatik plaka tanıma (ANPR) kameralarından veya Bluetooth dedektörlerinden ve (uygunsa) kapalı devre televizyon (CCTV) iletiminden araç verilerini (anonim olarak) iletmek için kullanılabilecek iletişim ekipmanına sahip olacaktır.
Trafik Gürültüsünü Azaltmada Akıllı Trafik Yönetimi ve Elektrikli Araçların RolüAkıllı trafik yönetiminde üç bileşen vardır: trafik ışıkları, yola yerleştirilmiş kuyruk dedektörleri (trafik sıkışıklığı açısından), kameralar ve merkezi kontrol sistemi. Kuyruk dedektörleri, şehirdeki tüm ana yollarda trafik akış kontrol sistemini tanımlar. Sistem, şehir içinde serbest trafik akışını sağlamak için trafik ışıklarını kontrol eder. Her 2 saniyede, sistem, trafik ışıklarından herhangi birinin fazını değiştirme önceliğine sahip olup olmayacağına karar vermek için bir gerçek durum modeli kullanır. “Varlık” olarak kabul edilen bir sistem yazılımı, örneğin otobüs tarifesine uymak, belirli bir yerde daha az kirlilik veya bir otoyol gişesinde bekleyen daha az araç olarak tanımlanabilir.
Gelen trafik akış kontrolü kullanılıyorsa, ana arter veya radyal yollardaki en uzak trafik ışıkları grupları özel bir işlev görür ve teknik olarak “kapılar” veya “kontrol noktaları” olarak bilinir. Şehre giren araçların akışını düzenlerler. Akıllı trafik yönetimi amacına yönelik bir yazılım örneği, onlarca yıldır yüzlerce Avrupa şehrinde kullanılan bölünmüş çevrim ve denkleştirme optimizasyon tekniğidir (SCOOT). Cambridge’de genellikle otobüsleri tercih ettiği trafik sinyallerini koordine etmek için kullanılır. Zürih, Braunschweig ve Potsdam’da sistem şehirdeki tüm trafiği kontrol etmek için kullanılıyor. Yazılım, karayolu ağı “bilgisi” ile dağıtılır ve çok çeşitli senaryolara (örneğin, ana yollardaki bir kaza gibi büyük trafik “kesintileri”) uygun şekilde yanıt vermek üzere eğitilmiştir. Sistemin ayrıca ihtiyaç duyulduğunda manuel olarak yönetme ve değişiklik yapma seçeneğine de sahip olduğunu belirtmek önemlidir.

Kaynakça:
https://www.researchgate.net/publication/3465169_Environmental_factors_in_intelligent_transport_systems<
https://www.researchgate.net/publication/342867134_Enhancing_intelligence_in_traffic_management_systems_to_aid_in_vehicle_traffic_congestion_problems_in_smart_cities

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bir cevap yazın