Pay Ölçer ile Merkezi Isıtma Sistemi Arasındaki Farklar

Mevzubahis ısıtma sistemleri olunca günümüzde birçok ısıtma sistemi ile karşılaşmaktayız. Temelde ısıtma sistemlerini merkezi ısıtma sistemleri ve bireysel ısıtma sistemleri olarak ayırsak hatta akabinde yerden ısıtma sistemlerini de kategorilere eklese de her bir başlık kendi içerisinde de defalarca ayrılabilmektedir. Örneğin merkezi ısıtma sistemlerini ele alalım; bu alanda iki çeşit sistem vardır. Birincisi, merkezi ısıtma sistemi ikinci ise pay ölçer merkezi ısıtma sistemidir.

Pay Ölçer Sistemleri Merkezi Sistemlerden Ayıran Farklar

Temelde, pay ölçer sistemler de adından anlaşılacağı gibi merkezi ısıtma sistemlerinden biridir. Pay ölçer merkezi ısıtma sistemleri, bir ana kazan dairesinden elde edilen ısının özel borularla ilgili yapıdaki tüm dairelere dağılıp ısınma sağlamasını akabinde de kullanılan enerji doğrultusunda faturalandırılmasını sağlar. Ancak fark burada ortaya çıkmaktadır. Merkezi ısıtma sistemi ile pay ölçer ısıtma sistemi arasında metrekare farkı vardır. Şöyle ki merkezi ısıtma sistemi temelde, merkezden gelen ısının belirli kurallar ve yönetmelikler akabinde ilgili dairelere dağıtılmasını amaçlar. Ancak pay ölçerli merkezi ısıtma sisteminde bu dağıtımda ve tabii enerji kullanımı sonrasındaki faturalandırmada dairelerin metrekaresi devreye girer. Merkezi pay ölçer sistemli ısıtmalarda metrekaresi farklı olan dairelerin faturası da farklı olmaktadır. Örneğin bu sistemde 145 metre kare 3+1 bir dairenin enerji faturası ile 55 metre kare 1+1 dairenin faturası aynı değildir. Her ne kadar aynı binada bulunsalar da metrekare farkı, dolayısıyla enerji tüketimi farklı olduğu için pay ölçerlere göre bir faturalandırma yapılır ki baktığımız zaman bu aslında adil bir düzendir. Böylelikle evi geniş olanla daha küçük metrekareli eve sahip olan bireyler kendi özel koşulları içerisinde değerlendirilirler. Bunun dışında pay ölçerli merkezi ısıtma sistemleri de yine bir merkezden kontrol edilir. Isıtma sisteminin şiddeti ve sistemin ne zaman açık veya kapalı olacağına bu merkez aracılığıyla kollektif olarak yönetmelikler ve bina sakinlerinin ortak kararları doğrultusunda karar verilir.

Günün sonunda ister pay ölçerli merkezi ısıtma sistemi olsun iste pay ölçer olmadan bir ısıtma sistemi olsun iki koşulda da merkezi ısıtma yaşamsal konforunuzu artıracaktır.

Bir cevap yazın